Återvunnet material

Återvunna material är något som dessvärre används sparsamt inom e-handeln. Vi på Ekoträning fokuserar på detta vid varje leverans. Varje paket från våra leverantörer återanvänds i andra syften och alla paket som lämnar vårt lager är antingen återanvända eller återvunnet. Vi stannar dock inte där, istället för plasttejp så använder vi oss av packtejp med endast naturliga material.

Återvunna material

Att använda återvunnet packmaterial borde vara självklart för de flesta men så är inte fallet. I Sverige förbrukade vi ca 1,3 miljoner ton förpackningar under 2017 enligt SCB. I framtiden kommer vi behöva återanvända förpackningar i mycket större utsträckning än vad vi gör idag. Vi på Ekoträning.se använder oss av återbrukning av packmaterial, endast återvunnet papper och emballage. I verksamheten används endast en liten del plast och detta är i största utsträckning beroende på leverantörer och diverse partners. Vi arbetar aktivt med att påverka våra leverantörer att dra ner dristigt på andelen plast.

Fakta

  • I Sverige är vi duktiga på att återvinna glas och metall. 2017 återvann vi 93% av alla glasförpackningar och 84% av alla förpackningar tillverkade i metall.
  • Andelen när det kommer till plast och trä är dessvärre mycket lägre. Plasten återvanns till 44% och träförpackningar uppgick till 50%. Plasten är otroligt viktigt att återvinna då det tar väldigt lång tid för naturen att bryta ner. Världshaven är dessutom fulla av plast och om några årtionden kan det finnas er plast än fisk. 2017 körde vi en lyckad kampanj för att rädda världshaven, allt överskott skänktes till Naturskyddsföreningen.
Återvunnet material för en hållbar framtid

När du placerar en order:

Vi packar din order med antingen återanvänt packmaterial eller 100% återvunnet packmaterial. Detta gäller förpackning, tejp och eventuellt papper. På packsedeln är det tydligt märkt “CO2”, detta betyder att paketet är skickat med miljöfrakt. Majoriteten av allt packmaterial är tillverkat i Sverige.

Meny